UNIDADE 10: A croqueta Isolina
 
 
Vocabulario
     
Facemos a compra
 
Gramática
     
Os posesivos
     
Os numerais
 
Ortografía
     
Palabras rematadas en -axe, -ite e -se