UNIDADE 9: O fío da historia
 
 
Vocabulario
     
Que poño hoxe?
 
Gramática
     
Os artigos
     
Os demostrativos
 
Ortografía
     
Palabras con ll e con i