UNIDADE 8: O regalo dos deuses
 
 
Vocabulario
     
Medios de transporte
 
Gramática
     
O adxectivo
 
Ortografía
     
Adxectivos con v