UNIDADE 5: Un Nadal extraordinario
 
 
Vocabulario
     
Aquí vivo eu
 
Gramática
     
Clases de oracións
 
Ortografía
     
O ditongo e o hiato